ADMINISTRATIE

1. Aanmelding
2. Contributie
3. Opzegging lidmaatschap
4. Overschrijving
5. Adreswijzigingen

Aanmelding

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging.
Je kunt je opgeven door het insturen van een Aanmeldingsformulier dat op deze pagina te verkrijgen is en afgedrukt kan worden. De aanmelding kan niet elektronisch plaatsvinden omdat er een handtekening (van ouder of voogd) vereist is. Tevens dient een machtiging ingevuld en opgestuurd te worden voor automatische afschrijving van de contributie.
Beide formulieren dienen naar de ledenadminstratie worden gestuurd, zie adres onderaan deze pagina.

Na ontvangst van je aanmeldingsformulier en machtiging zullen wij je lidmaatschap aanmelden bij de KNVB waarna het normaliter nog ongeveer 5 werkdagen duurt alvorens je speelgerechtigd bent.
Het is helaas niet mogelijk om je aanmelding in behandeling te nemen indien de machtiging voor het innen van de contributie ontbreekt .
Je bent speelgerechtigd zodra wij een relatienummer van de KNVB hebben ontvangen. Je kunt dus niet eerder deelnemen aan competitiewedstrijden voordat wij in het bezit zijn van je relatienummer (dit o.m. vanwege verzekeringstechnische aspecten).

Indien er sprake is van een overschrijving van een andere voetbalvereniging naar de VV Ezinge geldt dat je pas speelgerechtigd bent zodra de overschrijving is verleend door de KNVB. Tot die tijd is het uitsluitend mogelijk om onder bepaalde voorwaarden uit te komen in vriendschappelijke wedstrijden.

Tenslotte vragen we je het gedragsconvenant dat door het bestuur van de VV Ezinge is ondertekend te lezen. We verzoeken je met klem kennis te nemen van de inhoud van het convenant en verzoeken je je aan de richtlijnen te houden om het voetbal sportief en gezond te houden. Het bestuur van de VV Ezinge hecht er grote waarde aan dat we met z’n allen de intentie hebben om sportief gedrag na te streven.

Voor het downloaden van het formulier zijn er twee opties:

In dit geval wordt Microsoft Word in de browser geopend en kan het formulier direct worden ingevuld en afgedrukt.

Terug naar het begin van de pagina

Contributie

Voor het seizoen 2015-2016 gelden de volgende contributiebedragen:

Kaboutervoetbal €   15,00 per jaar
Veldspelers tot 18 jaar pupillen en junioren €   80,00 per jaar
Veldspelers 18 en ouder A-junioren en senioren € 160,00 per jaar
Tegemoetkoming voor mensen met een lager inkomen! Participatiefonds Gemeente Winsum,(342 kb)

Terug naar het begin van de pagina

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie vóór 15 mei.
Bij tussentijdse opzegging is over het gehele seizoen (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni) contributie verschuldigd.
In dit geval wordt Microsoft Word in de browser geopend en kan het formulier direct worden ingevuld en afgedrukt.

Terug naar het begin van de pagina

Overschrijving

Overschrijving dient uiterlijk 15 juni van het verenigingsjaar plaats te vinden . Ben je jeugdspeler of speler van lagere seniorenelftallen, dan is latere overschrijving onder voorwaarden nog mogelijk. Wil je overschrijving naar vv Ezinge aanvragen, vul dan het aanmeldingsformulier in, voeg de daarin gevraagde bijlagen toe en meld je voor 15 juni van het jaar bij de ledenadministratie van VV Ezinge. De ledenadministratie kan tot uiterlijk die datum elektronisch overschrijving naar VV Ezinge aanvragen bij de KNVB. Overschrijving is alleen mogelijk als er geen blokkade is(wegens het niet nakomen van financiŽle verplichtingen) vanuit de te verlaten club.

Terug naar het begin van de pagina

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie of kunnen via het onderstaande formulier worden doorgegeven. De rode gegevens dienen verplicht te worden ingevuld.

Persoonlijke gegevens:
Naam
E-mail

Oude adresgegevens:

Straat + nr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.

Nieuwe adresgegevens:

Straat + nr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.

Typ eventuele opmerkingen in het vak hieronder:

Adres ledenadministratie:

D. Drijfhout
Van Giffenstraat 42
9891 BJ EZINGE
0594-621655
ledenadministratie@vvezinge.nl

Terug naar het begin van de pagina